14 Mart Tıp Bayramı Kutlu olsun! Türklerde tıp tarihi?

Merhabalar Santa Maria Blog takipçileri, bugünkü yazımızda günün anlam ve önemini taşıyan 14 Mart Tıp Bayramına değineceğiz. Tıp Bayramı nedir, ne zaman çıktı sorularının cevaplarını aşağıdaki yazımızda bulabileceksiniz.

Tarihin en eski mesleklerinden biri olan Tıp, bilimin ilerlemesine ve sağlık dünyasında büyük gelişmelere etki ediyor. Her zaman yeniliğe açık olan bu meslek hayatımızda çok önemli bir yere sahip.

santamariajewels.com

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki hekim ve tıp eğitimi, önceki İslami dönemlerdeki gibi usta-çırak ilişkisi şeklinde kendini gösteriyordu. Hekimler, hastane ya da özel muayenehanelerinde yanlarında çırak şeklinde hekim yetiştiriyorlardı. Bu tür bir eğitim kurumsal niteliği olmayan, sistemli bir okul eğitimi değildir. Osmanlı’da sistemli tıp eğitimi bilindiği gibi 19. Yüzyılda Askeri Tıp Okulu’nun açılmasıyla başlamıştır. Başta Süleymaniye Medresesi olmak üzere Osmanlı’da “resmi” anlamda hekim yetiştirilen medreselerdeki eğitim ise tıbba özel değil genel eğitim şeklindeydi.

Buradaki eğitimde yetişen hekimlerin diplomaları okul adına değil medreseyi yöneten hocanın adına verilirdi. Çok geniş topraklar üzerinde kurulan ve çok uluslu bir İmparatorluk olan Osmanlı’da hekime olan ihtiyacın giderilmesi çeşitli kaynaklardan hekim teminini gerek kılıyordu. 19. Yüzyıla gelindiğinde ordunun hekim ihtiyacı kendini önemle hissettirmişti.

Böylece ülkemizde ilk tıp okulu, Tıphane-i Amire ve Cerrahane-i Amire adıyla 14 Mart 1827 yılında kurulmuştur. Bu Cerrahhane II. Mahmut Dönemi’nde Şehzadebaşı’nda bulunan Tulumbacıbaşı Konağı’nda yer almaktaydı. 1838 senesinde kurumunda adı Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane olarak değiştirilmiştir.

Dünyada ve ülkemizde hekimlik mesleği yoğun ve zorlu bir eğitim süreciyle elde edilmektedir. Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Beni Türk hekimlerine emanet ediniz” sözlerinden de anlayacağınız gibi hekimlerimiz güncel bilgiyi ve teknolojiyi kullanarak çağın gereklerini yerine getirmektedir.

Ülkemizde modern tıp eğitiminin başladığı 14 Mart tarihi bu nedenle Tıp Bayramı olarak kutlanılmaktadır. Bilgiyi en iyi şekilde üreten, vatandaşlarımıza sonsuz hizmet anlayışına sahip ve bu onurlu mesleğe layık nice sağlık personelleri yetiştirmek dileğiyle. 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun!

Kaynak: Türklerde Tıp / Santa Maria Blog

WhatsApp WhatsApp - Canlı Destek